Asp.NET Core Cache Kullanımları(In-memory cache kullanımı)

Merhaba arkadaşlar,

Bu makale serisinde .Net Core ile cache kullanımları hakkında bilgi vermeye çalışacağım.İlk olarak in-memory cache yapısıyla başlayalım.

Cache nedir ?

Son kullanıcıya gösterilen veriler arasından nadiren güncellenen verileri her istekte veritabanı üzerinden elde ederek kullanıcıya sunmaktansa, ilgili verileri belirli aralıkta önbelleğe alarak orjinal veriyi tekrar elde etmek yerine daha hızlı sonuçlar üretebilmemizi sağlayan yapılara cache denir.

.NET Core’da In-Memory Cache Kullanımı

.Net Core modüler bir yapıya sahip olduğu için içinde varsayılan olarak cache object bulundurmamaktadır.Bunu biz developer’lar bir kaç küçük ayarlama ile aktif edebiliyoruz.

.Net Core’da in-memory cache özelliğini açmak için Startup.cs içerisindeki ConfigureServices metoduna aşağıdaki gibi services.AddMemoryCache() satırını eklemeliyiz.

.Net Core’da in-Memory Cache, IMemoryCache interface’i aracılığıyla uygulamada çalışmaktadır.

Kısaca IMemoryCache’in bize sunduğu metotları açıklamak gerekirse,

  • CreateEntry:Memory Cache içerisine değer atamamızı sağlar.
  • Remove:Memory Cache’de oluşturulan alanı temizlememizi sağlar.
  • TryGetValue:Memory Cache’de belirtilen alanda varsa değeri getirir.

Son olarak basit bir .Net Core uygulaması ile in-memory cache kullanımını görelim.

Visusal studio’dan .net core uygulamasını oluşturup Catalog modelimizi ekleyelim.

CatalogController isminde controller’ımızın yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Umarım .NET Core ile in-memory cache konusunda bir fikir verebilmişimdir. Diğer yazımda distributed cache üzerine bilgi vermeye çalışacağım.İyi çalışmalar.

Senior Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store